Jukka Rusanen, Portrait, Photo Credits Veikko Kähkönen1